Børnehuset Baggersvej

Velkommen til Børnehuset Baggersvej.

 

Vi er en institution som har plads til alle. Vi arbejder for, at alle bliver mødt i øjenhøjde, med accept og respekt.

 

Vi er en virksomhed med 2 afdelinger, vi har et udvidet samarbejde i hverdagen. Vi laver projekter sammen, vi leger på samme legeplads, vi laver bevægelseslege sammen og tager på ture sammen osv.... 

Vi er en blandet personalegruppe, af begge køn og i alle aldre, nye som gamle.

 Vi mener, at et højt fagligt niveau hos personalet er en forudsætning for, at vi kan løse vores kerneopgave:

"At sikre børns udvikling".

I Børnehuset Baggersvej arbejder vi med fagligudvikling.

 Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet. Åbenhed og konstruktiv dialog omkring jeres barn.

 Vi skal, sammen med jer som forældre, skabe de bedste betingelser for jeres barns trivsel og læring.

Vi håber, I får nogle gode oplevelser hos os.
                    

Senest opdateret 21. juli 2014

Kontakt

Børnehuset Baggersvej
Baggersvej 17 og 19A
3300 Frederiksværk

Telefon 4772 3340 eller 4778 1550
Leder: Elsebeth Christiansen
Daglig pædagogisk leder - Enghaven : Dorthe Everhøj
Daglig pædagogisk leder - Æblehuset: Janek Harder Lewalski

Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 6-17.30
Fredag: kl. 6-17

Faste lukkedage
Mellem jul og nytår, tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Der vil være mulighed for pasning i Frederiksværk Børnehus. Herudover holdes lukket 5. juni (Grundlovsdag), 24. december samt 31. december.

Antal pladser
40-48 vuggestuepladser
105-110 børnehavepladser