Børnehuset Baggersvej

Velkommen til Børnehuset Baggersvej.

Børnehuset Baggersvej er sammenlagt af Børnehuset Enghaven og Æblehuset pr. 1. januar 2011. 

I efteråret 2010 besluttede politikerne med udgangspunkt i "notat om bæredygtige virksomheder og strukturtilpasninger" med virkning fra 1. januar 2011 at sammenlægge Børnehuset Enghaven og Æblehuset, hvis legepladser er adskilt af et trådhegn.
Målet med at sammenlægge virksomheder med fælles hegn er, at skabe nogle robuste og bæredygtige virksomheder, herunder at effektivisere, afbureaukratisere og opnå konkrete besparelser bl.a. på ledelse og personale.

Som udgangspunkt er Enghaven og Æblehuset 2 forskellige institutioner i størrelse, i alder og ikke mindst kulturmæssigt. Gennem fælles opgaver havde personalet og ledelsen kendskab til hinanden.

Vi har valgt at se udfordringen positivt, vi arbejder målrettet på at skabe en ny fælles kultur, en kultur og virksomhed med fokus på muligheder og faglighed. Alle medarbejdere deltager i forandringsarbejdet, som dels er styret af eksterne konsulenter, formålet er at støbe et godt fundament som grundlag for den videre proces. 

Der arbejdes fortsat på fællesskaber, i sommeren 2011 skete en personalerokade, som en nødvendig del af processen, personalet samarbejder på tværs i det pædagogiske arbejde, der er én arbejdsmiljørepræsentant, én TR for pædagogerne og én for medhjælperne, ét MED udvalg og én forældrebestyrelse. I ledelsen bruges de tilstedeværende kompetencer i hele organisationen. Vi har fokus på udvikling og at skabe en arbejdsplads med trivsel, på hele tiden at justere os ind efter vilkårene. 

Vi ønsker I må få nogle gode oplevelser her i vores organisation. Vi byder jer indenfor til samarbejde, vi er åbne for at tale sammen om tingene, og det er vores forventning, at det er gensidigt.
                    

Senest opdateret 16. maj 2013

Kontakt

Børnehuset Baggersvej
Baggersvej 17 og 19A
3300 Frederiksværk

Telefon 4772 3340 eller 4778 1550
Leder: Elsebeth Christiansen
Daglig pædagogisk leder - Enghaven : Dorthe Everhøj
Daglig pædagogisk leder - Æblehuset: Majbritt Lundsberg

Åbningstider
Mandag til torsdag: kl. 6-17.30
Fredag: kl. 6-17

Faste lukkedage
Mellem jul og nytår, tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Der vil være mulighed for pasning i Frederiksværk Børnehus. Herudover holdes lukket 5. juni (Grundlovsdag), 24. december samt 31. december.

Antal pladser
40-48 vuggestuepladser
105-110 børnehavepladser